فهرست انجمن‌های علمی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

لیست انجمن‌های علمی

ردیفنام انجمندبیراستاد مشاور
1تربیت بدنیمحمد‌ صابر ابراهیمیدکتر حسین بخشنده
2زبان و ادبیات فارسیفرزانه سهرابیدکتر روئین‌تن فرهمند
3زبان و ادبیات عربیامینه اوخیریدکتر محمد جواد اصغری
4زبان و ادبیات انگلیسیمحمد خسرویدکتر روح الله روزبه
5مطالعات و ترجمهحسام ارکیدکتر پروانه معاذاللهی
6زبان شناسیپریسا عباس‌زادهدکتر حامد مولایی
7علوم قرآن و حدیثفاطمه قنبریدکتر احمد قرایی
8حقوق و معارف اسلامیمسعود پاک اندیشدکتر غالب قدیری
9فلسفه و کلام اسلامیامیرحسین کافیدکتر حسین حسینی امین
10اقتصاد اسلامیعمادالدین انصاریدکتر امید ستاری
11حسابداریمیلاد شفیعیدکتر مجتبی افشار
12مدیریت بازرگانی و صنعتییگانه میرزاییدکتر حسین صیادی
13گیاهپزشکیسید کاظم حسینیدکتر فاطمه حسینی نوه
14مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیاشکان قاسمیدکتر محسن محمودنیا
15علوم و مهندسی خاکفاطمه کاشفی نژاددکتر اردوان کمالی
16علوم و مهندسی آبامین ابراهیمیدکتر فرشاد فتحیان
17علوم و مهندسی باغبانیغلامعلی امیری تاج آبادیدکتر علی پور خالویی
18مهندسی مکانیکمحمد علی نبوی زادهدکتر عبدالرضا عسکریان
19مهندسی کامپیوترمهدی رمضان زادهدکتر فهیمه دباغی
20مهندسی عمرانسید علی شهیدیدکتر مجید دهقانی
21مهندسی معدنبهنام شولدکتر حمید محمدی
22مهندسی شیمیسیما سلیمانیدکتر مریم میرزایی
23مهندسی برقامیر رضا ابراهیمیدکتر مصطفی داناییان
24ریاضی و کاربردهانعیمه سالاریدکتر مهدی کرمی
25آمار و کاربردهافاطمه حدادی پوردکتر حسین نگارستانی
26فیزیک مهندسیمحمدرضا عابدیدکتر محمدرضا فروزش فرد
27فیزیک اتمیرامین مرادیدکتر هدی حکمت آرا
28شیمی کاربردیمحدثه آخوندیدکتر محمد ثابت
29بین رشته ای نجومعلی عماد نیادکتر آروین روانپاک
30بین رشته ای انرژی‌های نوامین حیاتیدکتر مسعود کریمی پور
31بین رشته ای بازی‌های رایانه‌ایعلی سرداریاندکتر محمد دهقانی سزیزدی
32بین رشته ای رباتیکمحمد علی افتخاریدکتر حسین قیومی زاده
33علوم کامپیوتر
34نانو تکنولوژی