درباره نشریات

معاونت فرهنگی و اجتماعی

معرفی واحد نشریات دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 در حال حاضر تعداد 26 نشریه که از این تعداد 12 نشریه علمی و تعداد 14 نشریه غیرعلمی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان مجوز دارند.

اعضاء کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

نام و نام خانوادگیسمت
دکترحسین کامیابمعاون فرهنگی و اجتماعی
دکتر علی ابراهیمی میمندمدیر کل امور فرهنگی
دکتر عیسی اسفندیارپورعضو هیات علمی به انتخاب شورای فرهنگی
دکتر اصغر اکبریعضو هیات علمی به انتخاب شورای فرهنگی
دکتر آذر علی نژادعضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات
دکتر آذر علی نژادعضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریات
آقای محمد محمودینماینده دانشجویی مدیران مسئول نشزیات
خانم فاطمه حسن‌زادهنماینده دانشجویی مدیران مسئول نشزیات

کارشناس نشریات

آیین‌نامه‌ها

شیوه‌نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی
file name : shivenameh-nashriyat.pdf
file size : 6 MB
دانلود
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت‌ نشریات دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان
file name : dastorolamal-nashriyat.pdf
file size : 2 MB
دانلود