صفحه نخست » اخبار و رویدادها » اخبار بسیج کارکنان » مسابقه پیامکی بسیج کارکنان به مناسبت دهه فجر (مسابقه شماره یک)

دانلود فایل مربوطه

الف: کدامیک از موارد زیر ، جزو ویژگیهای قرن نوزدهم است؟

 1 -قرن مقابله با دین و تحقیر دین

 ۲ -بشر خواست با تکیه بر انسانگرایی و فردگرایی، بی نیازی خود از دین را اعلام کند

 3 -گزینه ۱ و ۲ صحیح است

ب: امام خمینی)ره( عامل اصلی و اساس این انقلاب و انفجار را چه کسی میداند؟

 1 -محمد رضا شاه پهلوی

 2 -رضا شاه پهلوی

 3 –مردم

 ج: طبق فرموده مقام معظم رهبری، این مطلب مربوط به کدامیک از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؟ “در دوره‌های قبل از جمهوری اسالمی، همیشه ایران تجزیه شد و همیشه از ایران کَندند…”

 ۱ -ارتقاء جایگاه ایران در جهان، صدور شعارهای انقلاب و الهام بخشی به حق طلبان عالم

 ۲ -استقالل در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور و رساندن ایران به عزّت و کرامت الیق خود

 3 -گسترش عدالت اجتماعی

 د: طبق روزشمار دهه فجر ۵۷ ، حادثه روز سیزدهم بهمن ۵۷ چه بوده است؟

 ۱ -بختیار در واکنش به استقبال عمومی مردم از ورود امام، پی درپی با انجام مصاحبه و صحبت در مورد برنامه های آتی خویش سعی در عادی جلوه دادن اوضاع دارد

 ۲ -جمعیت مشتاق به دیدار امام آنقدر زیاد هستند که کوچه های اطراف مدرسه ی علوی مملو از آدم شده است

 ۳ -گزینه ۱و۲ صحیح است

هکاران محترم می توانند پاسخ مسابقه را به صورت یک عدد چهاررقمی از سمت چپ، به همراه نام و نام خانوادگی و شماره مسابقه به ۰۹۳۶۱۸۰۵۳۷۵ ارسال نمایند