صفحه نخست » اخبار و رویدادها » مسابقه پیامکی بسیج کارکنان به مناسبت دهه فجر (مسابقه شماره سه)

دانلود فایل مربوطه

الف: استعمار اروپایی در بسیاری از مناطق اسلامی، ………………… را به‌ عنوان یکی از هدف‌های حتمی و قطعی خودشان قرار دادند .

 ۱- مبارزه‌ی با اسلام

۲-  ایجاد فساد و تباهی

۳-تجزیه کشورهای اسلامی

ب: از دیدگاه امام خمینی (قدس ‏سره ) هر حکومتی که مشی اسلامی را در همه زمینه‌‏ها مراعات نکند و محتوای آن اسلامی نباشد …………. است

۱- غیر قانونی

۲- طاغوت

۳- فاسد

ج: بنا به فرموده مقام معظم رهبری: امتداد و عمق حرکت ملت ایران چیست؟

۱- حرکت بیداری که تا قلب اروپا خواهد رفت

۲- ملتهای اروپائی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که آنها را یکسره تسلیم سیاستهای فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیسم کردند، قیام خواهند کرد

۳- گزینه ۱و۲ صحیح است

د: طبق روزشمار دهه فجر ۵۷ ، حادثه روزپانزدهم بهمن ۵۷ چه بوده است؟

۱- بختیار تمام پایگاه‌هایش را از دست داده و همچنان با انجام مصاحبه‌های مختلف سعی در به رخ کشیدن قدرت خود دارد

۲- امام در پاسخ تهدید‌های دولت فرمودند: ما از ارتش می‌خواهیم هر چه زودتر به ملت متصل شوند. آن‌ها فرزندان ما هستند. ما به آن‌ها محبت داریم

۳- گزینه ۱ و۲ صحیصح است

همکاران محترم می توانند پاسخ مسابقه را به صورت یک عدد چهاررقمی از سمت چپ، به همراه نام و نام خانوادگی و شماره مسابقه به ۰۹۳۶۱۸۰۵۳۷۵ ارسال نمایند.