صفحه نخست » اخبار و رویدادها » جدول زمان‌بندی برگزاری انتخابات نمایندگان دانشجویی مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

جدول زمان بندی برگزاری انتخابات نمایندگان دانشجویی مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

عنوان زمان برگزاری
ثبت نام داوطلبان عضویت در کمیته اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات چهارشنبه ۱/۱۲/۹۷ لغایت شنبه ۴/۱۲/۹۷ ساعت ۱۴
برگزاری جلسه کمیته ناظر بر نشریات شنبه ۴/۱۲/۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
صدور و انتشار اطلاعیه ثبت نام کاندید ها شنبه ۴/۱۲/۹۷ ساعت ۱۵
ثبت نام کاندید ها یکشنبه ۵/۱۲/۹۷ لغایت سه شنبه ۷/۱۲/۹۷ تا پایان وقت اداری
تشکیل جلسه هیئت نظارت بر انتخابات چهارشنبه ۸/۱۲/۹۷
تنظیم اطلاعیه برگزاری انتخابات با ذکر زمان و مکان و لیست اسامی کاندید ها و رای دهندگان و مهلت اعتراض به این دو لیست چهارشنبه ۸/۱۲/۹۷
اعتراض مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به لیست کاندید ها و رای دهندگان شنبه ۱۱/۱۲/۹۷
تشکیل جلسه فوق العاده کمیته ناظر بر رسیدگی به اعتراض ها یکشنبه ۱۲/۱۲/۹۷
تنظیم اطلاعیه جدید برگزاری انتخابات در صورت تغییر در لیست کاندیدها یا رای دهندگان یکشنبه ۱۲/۱۲/۹۷
مهلت میان اطلاعیه مندرج در بند ۷ یا بند ۱۰ و برگزاری انتخابات ( تبلیغات کاندید ها در این مهلت صورت می گیرد) دو شنبه ۱۳/۱۲/۹۷ لغایت یکشنبه ۱۹/۱۲/۹۷
برگزاری انتخابات دو شنبه ۲۰/۱۲/۹۷
بررسی صندوق اخذ آرا دو شنبه ۲۰/۱۲/۹۷
اخذ رای دو شنبه ۲۰/۱۲/۹۷
شمارش آرا دو شنبه ۲۰/۱۲/۹۷
اعلام نتایج اولیه دو شنبه ۲۰/۱۲/۹۷
تنظیم صورت جلسه گزارش روند اجرایی انتخابات و تحویل آن به همراه کلیه مدارک و صورت جلسات و تعرفه های رای و دیگر اوراق مرتبط با انتخابات به دبیر هیئت نظارت دو شنبه ۲۰/۱۲/۹۷
شکایت مدیران مسئول نشریات دانشگاهی دو شنبه ۲۰/۱۲/۹۷ لغایت سه شنبه ۲۱/۱۲/۹۷ تا ساعت ۱۴
تشکیل جلسه هیئت نظارت بر انتخابات سه شنبه ۲۱/۱۲/۹۷ ساعت ۱۴
اعتراض مجدد مدیران مسئول نشریات سه شنبه ۲۱/۱۲/۹۷ لغایت شنبه ۲۵/۱۲/۹۷
تشکیل جلسه کمیته ناظر یکشنبه ۲۶/۱۲/۹۷

ساعت برگزاری و مکان انتخابات متعاقبا اعلام می گردد.