مسابقه nano paper 1

مسابقه nano paper 1 در دانشکده فنی و مهندسی در روز سه شنبه 23 آبان توسط انجمن علمی نانو تکنولوژی با حضور حدود 25 نفر برگزار گردید.


   1396/8/27 09:30

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
مهر 1397
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28