مسابقه nano paper 1

مسابقه nano paper 1 در دانشکده فنی و مهندسی در روز سه شنبه 23 آبان توسط انجمن علمی نانو تکنولوژی با حضور حدود 25 نفر برگزار گردید.


   1396/8/27 09:30

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
آذر 1397
 
2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24