نمایشگاه کتاب

توسط معاونت پژوهشی و مدیریت کتابخانه، نمایشگاه کتاب در روز شنبه بیستم ابان ماه با حضور ریاست و مسئولین محترم دانشگاه در کتابخانه مرکزی افتتاح گردید.   1396/8/24 09:26

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
مهر 1397
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28