نمایشگاه کتاب
توسط معاونت پژوهشی و مدیریت کتابخانه، نمایشگاه کتاب در روز شنبه بیستم ابان ماه با حضور ریاست و مسئولین محترم دانشگاه در کتابخانه مرکزی افتتاح گردید.   1396/8/24 09:26

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
اسفند 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
29 28 27 26