سمینار کاربرد پهپاد و تکلولوژی ربات های پرنده در صنعت کشاورزی

   1397/9/24 14:18

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
دى 1397
 
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
30 29