پیش فرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسلامی

برای دریافت و مطالعه این مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

پیش فرضها و ارزشهای فرهنگ سازمانی اسلامی

   1392/6/15 09:34

2.8/10 (تعداد آرا 5 نفر )
 
مهر 1396
 
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
30 29