برندگان مسابقات پیامکی ماه مبارک رمضان

                                                                                      
                                  برندگان مسابقه پیامکی
 
مسابقه  جواب مسابقه    برندگان             برندگان            
1 213 سرکار خانم اقبالی   جناب آقای رضا عسکری حسن آبادی
2 224 سرکار خانم حبیبه مسلمی جناب آقای علی محمد صادقی
3 123 سرکار خانم سیمین براری سرکار خانم مریم مردای
4 241 سرکار خانم فهیمه شریفی سرکار خانم فاطمه رفسنجانی
5 423 جناب آقای مجتبی رمضانی سرکار خانم نیلوفر رفسنجانی
6 113 سرکار خانم فاطمه رفسنجانی سرکار خانم نرگس حسنخانی
7 411 جناب آقای علی مختاری سرکار خانم زهرا محی الدینی
8 313 سرکارخانم صوفی میر حسینی سرکار خانم نرگس حسن خانی
9 313 جناب آقای حمید کهنوجی سرکار خانم اعظم عرب
10 223 سرکار خانم زهرا رفیعی سرکار خانم عصمت موسوی
11 412 سرکارخانم زهرا حاج غلامعلی سرکار خانم صدیقه پور حسن شاهی
12 124 سرکار خانم سیمین براری سرکار خانم سیما روانگرد
13 123 سرکار خانم نرجس کردی سرکار خانم صدیقه پور حسن شاهی
14 234 سرکار خانم فاطمه عباس آبادی سرکار خانم بتول خدابخشی
15 122 جناب آقای حسین عبداللهی سرکار خانم ناهیدالسادات هاشمی
16 311 جناب آقای اکبر سلمانی سرکار خانم ملیحه محمدی
17 421 جناب آقای روح الله احمدی سرکار خانم تهمینه خالویی


همکاران برگزیده می توانند جهت دریافت کارت هدیه

 به معاونت پژوهشی آقای حسن خانی مراجعه نمایند. شماره داخلی :2547

   1397/2/31 08:54

1/10 (تعداد آرا 1 نفر )
 
آبان 1397
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
30 29 28 27 26