هفته فلسفه
هفته فلسفه برای اولین بار توسط انجمن علمی مربوطه برگزار شد. این هفته که از 4 الی 8 آذر ماه برگزار گردید شامل برنامه های نمایشگاه کتب فلسفی، مسابقه پیامکی، اکران فیلم دکتر استرنج، کرسی آزاد اندیشی رابطه جنسیت با فلسفه، نشست پرسش و پاسخ با موضوعیت فلسفه وچالش های آن و همایش روز جهانی فلسفه بود.

 
   1396/9/25 10:38

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
دى 1396
 
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
30