هفته فلسفه
هفته فلسفه برای اولین بار توسط انجمن علمی مربوطه برگزار شد. این هفته که از 4 الی 8 آذر ماه برگزار گردید شامل برنامه های نمایشگاه کتب فلسفی، مسابقه پیامکی، اکران فیلم دکتر استرنج، کرسی آزاد اندیشی رابطه جنسیت با فلسفه، نشست پرسش و پاسخ با موضوعیت فلسفه وچالش های آن و همایش روز جهانی فلسفه بود.

 
   1396/9/25 10:38

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
اسفند 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
29 28 27 26