کارگاه روش تحقیق، نحوه نگارش و ارائه پایان نامه
کارگاه روش تحقیق، نحوه نگارش و ارائه پایان نامه با حضور دکتر دانائیان و دکتر قیومی زاده، اعضا هیئت علمی گروه مهندسی برق در روز پنجشنبه 2 آذر و با تلاش انجمن علمی مهندسی برق در سالن آمفی تئاتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.


   1396/9/25 10:08

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
اسفند 1396
 
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
29 28 27 26