تبیین نو اندیشی های مقام معظم رهبری

جلسه توجیهی با اعضای دفتر جهت تبیین نو اندیشی های مقام معظم رهبری توسط نهاد رهبری در روز دوشنبه 15 آبان در سالن کنفرانس شهید باقریان برگزار شد. در این برنامه حاج آقا پور محی آبادی به صحبت در ارتباط با نو اندیشی های مقام معظم رهبری پرداختند.


   1396/8/24 08:58

0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
 
دى 1397
 
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
30 29