3.9/10 (تعداد آرا 9 نفر )
 
آذر 1396
 
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25
 
 
روز پژوهش
شهادت آیت الله دکتر محمد مفتح