لطفا پس از فشار دادن دکمه‌ی ارسال، شکیبا باشید. این پروسه اندکی زمان‌بر است
ششمین
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی مدیر عامل :
* شماره دانشجویی :
* رشته‌ی تحصیلی :
جنسیت :
* تلفن همراه :
* محل سکونت :
               
سابقه فعالیت در کدامیک از زمینه های اجتماعی زیر را دارید؟
آسیب های اجتماعی :
عضویت در سازمان های مردم نهاد :
نام سازمان :
کمک به معلولین،نابینایان و همکاری با خیریه ها :
هلال احمر :
ورزشی :
کوهنوردی :
سابقه فعالیت در کدامیک از زمینه های فرهنگی زیر را دارید؟
جنگ نرم :
عفاف و حجاب :
هیئت های مذهبی :
مداحی :
سابقه فعالیت در کدامیک از زمینه های قرآنی زیر را دارید؟
عضویت در مجامع قرآنی :
صوت و لحن :
تفسیر :
ترجمه :
اذان و اقامه :
سابقه فعالیت در کدامیک از زمینه های خبری و رسانه‌ای زیر را دارید؟
خبرنگاری :
روزنامه‌نگاری :
تدوین فیلم :
طراحی نشریه :
طراحی سایت :
دارای وب‌لاگ شخصی :
فعال فضای مجازی :
سابقه عضویت در کدام تشکل ها را دارید؟
بسیج :
انجمن های اسلامی دانش آموزی :
غیره :
سوالات تشریحی
رتبه های استانی و کشوری :
چه مقدار از قرآن را حفظ هستید :
شهر یا روستای محل سکونت :
نرم افزار تخصصی که به آن مسلط هستید را نام ببرید :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :
 
 
 
بهمن 1396
 
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28